Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Diskriminacija ne radi!

Kako ovih dana svi svjedočimo, pandemija virusa COVID-19 je značajno narušila zdravstvenu sliku Crne Gore, njen zdravstveni sistem, ali i stavila sveukupnu ekonomsku djelatnost na težak test.

Rodna neravnopravnost u našem društvu učinila je da ženski dio populacije trpi veći dio tereta sprovođenja mjera borbe sa koronom, što pokazuju i najnovija istraživanja. Žene su u ovom periodu više gubile posao, ali su im se istovremeno porodične obaveze uvećavale.

U želji da makar malo olakšamo teret koji žene podnose u ovom periodu i istovremeno skrenemo pažnju na problem rodne neravnopravnosti kada je u pitanju ekonomska aktivnost, u sklopu projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog drustva za borbu protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena koji finansira Evropska unija, a sprovodi Centar za ženska prava u saradnji sa Mrežom žena Kosova, danas i juče smo donirali našim partnerima, Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore i Centru za romske inicijative zaštitne maske za lice visokog kvaliteta koje su za višekratnu upotrebu i koje se mogu prati, pa se na taj način izbjegava ponovna kupovina jednog te istog proizvoda.

Ovaj kontigent maski će naši partneri direktno distribuirati korisnicama i korisnicima koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom, dok ćemo jedan dio podijeliti građankama i građanima putem javnih punktova, o čemu najava slijedi uskoro.

Osim sprovođenja redovnih aktivnosti čiji je cilj unapređenje mehanizama zaštite ljudskih i ekonomskih prava žena u Crnoj Gori kroz institucije sistema, na ovaj način želimo da u određenoj mjeri rasteretimo ionako preopterećene budžete građanki i građana i istovremeno doprinesemo zaštiti i zdravlju na radu koju propisuje naš zakon, ali i podignemo nivo opšte informisanosti o ovom problemu.

Zahvaljujemo se svima koji nam u ovoj akciji pomažu!

#DiskriminacijaNeRadi #RadnaPrava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5