Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvovao na konferenciji „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja i pristup pravdi žena i djevojčica“

Ministarstvo pravde je u okviru predsjedavanja Crne Gore procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP – South East European Cooperation Process) organizovalo konferenciju „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja i pristup pravdi žena i djevojčica“, na kojoj je učestvovala izvršna direktorica CŽP, Maja Raičević.

Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi ima za cilj promovisanje i jačanje dobrosudsjedskih odnosa između članica. Osnovna tema konferencije korespondira sa jednim od prioriteta predsjedavanja SEECP-om, a odnosi se na zaštitu ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na položaj žena, dostizanje rodne ravnopravnosti kroz borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i pristup pravdi za žene i djevojčice.

Detaljnije o konferenciji na linku: https://www.gov.me/clanak/odrzana-konferencija-seecp-a-borba-protiv-rodno-zasnovanog-nasilja-i-pristup-pravdi-zena-i-djevojcica-u-podgorici