Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvovao na dvodnevom seminaru „Demokratiji su potrebne žene IV”

Izvršna direktorica CŽP, Maja Raičević u ulozi trenerice učestvovala je na dvodnevom seminaru „Demokratiji su potrebne žene IV” u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta (International Republican Institute – IRI).

Tokom ovog seminara članice Ženskog kluba su imale priliku da obrađuju teme o oblicima nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i o uvođenju femicida kao posebnog krivičnog djela.

Raičević je govorila o oblicima nasilja nad ženama i nasilju u porodici prema Istanbulskoj konvenciji. Između ostalog, govorila je i o: definisanju nasilja u porodici, destruktivnoj prirodi nasilja, partnerskom nasilju, posljedicama nasilja nad ženama, prevenciji, podizanju svijesti, intimnom-partnerskom nasilju, nejednakom odnosu moći između muškarca i žene, psihičkom, fizičkom i seksualnom nasilju, prinudnim brakovima, seksualnom nasilju i silovanju.