Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oglas CŽP za radno mjesto socijalni radnik/radnica

CENTAR ZA ŽENSKA PRAVA OBJAVLJUJE OGLAS ZA RADNO MJESTO

SOCIJALNI RADNIK/RADNICA

O Centru za ženska prava:

CŽP je neprofitna, nestranačka, nereligiozna organizacija koja se bori za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama i njihov pristup pravdi, razvijajući rodno-ravnopravne demokratske prakse i sarađujući sa svim relevantnim domaćim i međunarodnim akterima.

Minimalne kvalifikacije:

 • Najmanje VII/1 stepen obrazovanja, diplomirani socijalni radnik/ca;
 • Posjedovanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti;
 • Poznavanje pravnog okvira relevantnog za područje socijalne zaštite;
 • Razumijevanje fenomena rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama i djecom;
 • Upućenost u relevantne pravne procedure iz oblasti socijalne zaštite, sa fokusom na oblast nasilja u porodici i nasilja nad ženama i djecom;
 • Razumijevanje organizacije i rada javnih institucija iz domena socijalne zaštite;
 • Poznavanje zakonskog okivira i principa rodne ravnopravnosti;
 • Iskustvo u pisanju izvještaja;
 • Iskustvo u vođenju administracije;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika (profesionalni nivo);
 • Poznavanje rada na računaru (ECDL ili više znanje);

Poželjno iskustvo:

 • Dvije ili više godina iskustva u pružanju usluga socijalne zaštite osobama koje su pretrpjele nasilje;
 • Dvije ili više godina iskustva u pružanju usluga socijalne zaštite osobama koje su diskriminisane po osnovu pola;
 • Specijalizovane obuke za rad sa ženama i djecom koji su preživjeli nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje;
 • Iskustvo sa radom u timu.

Opis posla:

 • Pruža usluge inicijalnog savjetovanja korisnicama;
 • Vodi administraciju vezanu za prijem i pružanje inicijalnog savjetovanja korisnica;
 • Svakodnevno komunicira sa korisnicama u toku procesa vođenja slučaja;
 • Asistira pravnicama u toku vođenja slučajeva;
 • Vodi evidenciju o pravnom zastupanju i psihološkom savjetovanju korisnica;
 • Vodi elektronsku bazu podataka u domenu svog posla;
 • Piše dopise institucijama u vezi sa slučajevima korisnica uz odobrenje koordinatorke programa;
 • Pruža usluge povjerljivog lica;
 • Mentoriše pripravnike/ce i volontere/ke o sadržaju i prirodi posla socijalne radnice unutar Centra;
 • Prikuplja podatke potrebne za izvještavanje po nalogu koordinatorke programa pravne i psihološke pomoći.
 • Piše mjesečne izvještaje o sprovedenim aktivnostima;
 • Prati promjene u relevantnim tekućim zakonskim propisima;
 • Vodi arhivu vezanu za korespondenciju između institucija i Centra;
 • Vodi arhivu slučajeva korisnica;
 • Drugi zadaci koje dodijeli nadređeni supervizor.

Da bi se prijavili za posao socijalnog radnika/ce u Centru za ženska prava potrebno je da pošaljete ažurirani CV i motivaciono pismo na adresu: women.mne@gmail.com najkasnije do 1. juna 2020. godine.

Samo kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor će biti pozvani/e na usmeni intervju u prostorijama Centra.

Za uspješnog kandidata/kinju je predviđen plaćeni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5