Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yearly Archives: 2023

KAMPANJA: ” Rodna analiza izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu ” – Civilno društvo

U Crnoj Gori se trenutno suočavamo sa ozbiljnim izazovima kada je riječ o osnovnim pravima, građanskom prostoru i vladavini prava. Evropska komisija upozorava da se raspodjela državnih sredstava mora temeljiti na najvišim kriterijumima profesionalnosti i integriteta i mora biti zaštićena kontrolnim mehanizmom.…

Read More

WRC Independent report on the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in Montenegro (GREVIO)

Izvještaj Centra za ženska prava o implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Crnoj Gori za 2023. Womens-Rights-Center-WRC-Independent-Report-for-GREVIO-2023-3-1-1Download

Read More

22 NVO APELUJU NA DRŽAVNO TUŽILAŠTVO DA ODUSTANE OD PREKRŠAJNOG POSTUPKA PROTIV ISTORIČARA BOBANA BATRIĆEVIĆA

Danas su 22 nevladine organizacije apelovale na vršiteljku dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Tatjanu Begović da ispita odluku državne tužiteljke Snežane Šišević da zbog kolumne „Torokanje po metodologiju i Đaonikiju” objavljene na portalu Antena M, pokrene prekršajni postupak protiv njenog autora Bobana Batrićevića,…

Read More