Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: #medjunarodnidanborbeprotivnasiljanadzenama

Saopštenje povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

𝐕𝐋𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐔𝐙𝐌𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐑𝐄𝐓𝐍𝐄 𝐌𝐉𝐄𝐑𝐄 𝐙𝐀 𝐙𝐀Š𝐓𝐈𝐓𝐔 𝐏𝐑𝐀𝐕𝐀 Ž𝐑𝐓𝐀𝐕𝐀 𝐍𝐀𝐒𝐈𝐋𝐉𝐀 Danas se navršava dvije godine i 56 dana od ubistva Š𝐞𝐣𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐤𝐢𝐣𝐞 (19). Sudski postupak protiv Ilira Djokaja još nije završen. Danas se navršava godinu i 10 mjeseci od ubistva 𝐙𝐢𝐦𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐫𝐝𝐞…

Read More