Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Studijska posjeta Hrvatskoj

Izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević, kao članica radne grupe za izradu Strategije zaštite djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017-2021, učestvovala je u studijskoj posjeti Hrvatskoj u periodu od 7. do 9. septembra.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5