Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa glavnom pregovaračicom sa EU Zorkom Kordić

Potrebno je da se cjelokupna pregovaračka struktura aktivnije uključi u afirmaciju orodnjavanja politika u svim sektorima javnih politika i svim pregovaračkim poglavljima.

Kvalitet podataka i njihovo segregiranje po rodu biće sve značajniji kako se približavamo članstvu u EU, posebno za bolji kvalitet naših strategija i korišćenje EU fondova.

Kancelarija za evropske integracije je na raspolaganju da svojim mehanizmima, a u saradnji sa Centrom za ženska prava afirmiše orodnjavanje politika i važnost za proces evropske integracije Crne Gore.