Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saopštenje: BROJE LI SE ŽENE U CRNOJ GORI?

Vlada je 29. decembra usvojila novi Program razvoja zvanične statistike 2024-2028, koji nije uvažio preporuke za rodno razvrstanu statistiku, a koje je Centar za ženska prava dostavio MONSTAT-u.

Od ovih podataka zavisi da li će nas uopste vidjeti politike koje kreiraju naše živote – zdravlje, zapošljavanje, životni standard, profesionalno napredovanje.

Zato nećemo prestati da zagovaramo prikupljanje rodno razvrstanih podataka i da pitamo sledeće

Ova pitanja se odnose na muškarce i žene različitih rodnih identiteta i polnih karakteristika, uključujući nebinarne osobe.

_______________________

Centar za ženska prava sprovodi projekat: Broje li se žene u Crnoj Gori: rodna analiza zvanične statistike, uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.