Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rodna diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja

Centar za ženska prava je, 14. aprila u Podgorici, održao informativnu sesiju Rodna diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori .

U aktuelnom političkom kontekstu u Crnoj Gori, mnoge organizacije civilnog društva koje pružaju podršku ženama sa iskustvom diskriminacije, suoačavaju se sa sve većim zahtjevima za pružanje podrške vezano za probleme u oblasti rada i zapošljavanja. Cilj ovog događaja je da aktivistkinjama pruži informacije o pravnom okviru i mehanizmima zaštite  u kontekstu jednakih mogućnosti u pogledu rada i zapošljavanja, kako bi one u svojim zajednicama doprinijele osnaživanju žena da zatraže zaštitu od diskriminacije. 

Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP održala je uvodnu riječ na sesiji. Ivana Mihajlović, pravna savjetnica u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore govorila je o ulozi Unije u zaštiti od rodne diskriminacije.  O ulozi institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u suzbijanju rodne diskriminacije u oblasti rada govorio je Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Događaj se organizuje u okviru regionalnog projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i unapređenje radnih prava žena”, finansiranog od strane Evropske Unije i Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (Swedish International Development Agency (SIDA))

Realizacija projekta traje 4 godine a podržana je od strane Evropske Unije i Švedske međunarodne agencije za razvojnu saradnju (Swedish International Development Agency (SIDA)) , predstavljena od Evropske Komisije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5