Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sjednica Odbora za EI i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević postavlja pitanje za evropskog komesara za politiku evropskog susjedstva i pregovore o proširenju g. Johanesa Hana.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5