Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prava koja imam kao zlostavljana žena

Razumijevanje i poštovanje naših prava je od ključnog značaja. Ako ne razumijemo i ne poštujemo osnovna prava žena kojima želimo da pomognemo, rizikujemo stvaranje nasilne dinamike nalik onoj od koje pokušavaju da pobjegnu. Moramo uvijek pamtiti svoja prava.

1. Imam pravo da ne budem zlostavljana
2. Imam pravo da budem ljuta zbog zlostavljanja koje sam preživjela
3. Imam pravo da izaberem da promijenim situaciju u kojoj se nalazim
4. Imam pravo da se osjećam oslobođenom straha od daljeg zlostavljanja
5. Imam pravo da tražim i da dobijem pomoć od policije i drugih socijalnih službi
6. Imam pravo da podijelim sa drugima ono što osjećam i da ne budem izolovana
7. Imam pravo da želim boljeg oca za svoju djecu
8. Imam pravo da budem tretirana kao odrasla osoba
9. Imam pravo da napustim nasilne situacije
10. Imam pravo na privatnost
11. Imam pravo da izrazim svoje misli i osjećanja
12. Imam pravo da podijelim svoje misli i osjećanja i da znam da će biti čuvane kao tajna
13. Imam pravo da razvijam svoje talente i vještine
14. Imam pravo da tražim pravnim institucijama da me oslobode nasilnika
15. Imam pravo da ne budem savršena
16. Imam pravo da kontrolišem sopstvene finansije
17. Imam pravo da odlučujem u svakom trenutku o tome šta se događa sa mojim tijelom
18. Imam pravo da ne budem seksualno zlostavljana
19. Imam pravo da kontrolišem sve aspekte mog života

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5