Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pismo Vladi CG povodom mogućeg ukidanja naknada

  1. februar 2017, Podgorica

Portal Analitika je u jučerašnjem tekstu, pod nazivom “Naknade za majke se ne vraćaju na staro”, već će biti ukinute, objavio sledeću informaciju, navodeći kao izvor Vladu Crne Gore:  “Ekspertski tim Vlade Crne Gore, koji je Vlada zadužila da sagleda sve aspekte Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, predložiće Vladi ne samo da ne vraća ranije iznose naknada majkama sa troje i više djece, već i da ukine davanja po ovom osnovu”.

Situacija u kojoj se našla država Crna Gora zbog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji propisuje naknade majkama troje i više djece, direktna je posledica neozbiljne, nestručne i diskriminatorne politike Vlade Crne Gore prema ženama, o čemu je dužna da izvijesti Komitet Ujedinjenih nacija za zabranu diskriminacije žena (CEDAW), koji će u julu ove godine razmatrati državni izvještaj Crne Gore.

Podsjećamo da smo u dužem periodu koji je prethodio usvajanju zakona, blagovremeno i javno, upozoravale na diskriminatornu prirodu zakona, njegov nepovoljan dugoročan uticaj na žene i društvo u cjelini, da smo insistirale na rodnoj i fiskalnoj analizi mnogo prije nego što se zakon našao na dnevnom redu Skupštine Crne Gore i da smo svoje argumente u pisanoj formi , 14.04.2015. godine[1] , dostavile medijima i svim poslanicima i poslanicama  u Skupštini Crne Gore. Niko od političkih aktera u zemlji, osim skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost i predsjedavajuće, nije pokazao interesovanje za iznijete argumente, već su se u postupanju rukovodili isključivo partijskim interesima i populizmom, svodeći prava i potrebe žena na puko sredstvo za namicanje političkih poena. Osim pomenutog odbora, nijedno nacionalno tijelo zaduženo za politike rodne ravnopravnosti, socijalnu, ekonomsku  i finansijsku politiku, nije našlo za shodno da inicira procjenu uticaja zakona i javnu diskusiju.

Stoga je sadašnje pozivanje Vlade na mišljenje  nepoznatih eksperata i njihovu procjenu uticaja zakona, samo još jedan potez u cilju izbjegavanja odgovornosti i skretanja pažnje sa sopstvene nekompetencije.

Na ovaj način Vlada vrši dvostruku diskriminaciju žena – najprije donošenjem diskriminatornog zakona, a potom oduzimanjem prava koje im garantuje Ustav i međunarodni standardi ljudskih prava.

Tražimo da Vlada hitno  riješi nastalu situaciju, tako što će omogućiti onim ženama koje  su ostvarile pravo na nadoknadu , da je nesmetano uživaju na način kako je to prvobitno predviđeno Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, u punom iznosu.

Takođe tražimo da Vlada uvede rodne analize i rodno budžetiranje kao redovnu praksu prilikom planiranja, izrade i procjene uticaja svih zakona i politika, što je i obaveza koju propisuje član 3 Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Očekujemo da Vlada u najkraćem roku zakaže planirani sastanak s majkama i tretira njihove zahtjeve kao prioritet.

NVO Centar za ženska prava

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5