Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ohrabrenje za žrtve porodičnog nasilja

U Državnom tužilaštvu održan je sastanak sa predstavnicama nevladinih organizacija Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i SOS Nikšić.

U ime Državnog tužilaštva sastanku su prisustvovale državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Đurđina Nina Ivanović i rukovoditeljke Višeg i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Vesna Jovićević i Ljiljana Klikovac. O postupanju nadležnih insitucija u slučajevima nasilja u porodici tužiteljke su razgovarale sa izvršnom direktoricom Centra za ženska prava Majom Raičević, direktoricom Sigurne ženske kuće Ljiljanom Raičević i izvršnom koordinatorkom SOS Nikšić Natašom Međedović.

S ciljem ohrabrivanja žena žrtava nasilja da prijavljuju nasilje u porodici sagovornice su se saglasile da će u narednom periodu intenzivirati komunikaciju kako bi do razmjene neophodnih informacija došlo na što brži i jednostavniji način. S tim u vezi dogovorena je neposredna komunikacija kroz određivanje kontakt osobe koja će sarađivati sa predstavnicama nevladinih organizacija.

Takav vid komunikacije, po mišljenju predstavnica Tužilaštva i nevladinih organizacija, trebalo bi da rezultira efikasnijim postupcima u slučajevima porodičnog nasilja.

Na sastanku je, takođe, konstatovano da je neophodna i efikasnija komunikacija nadležnih državnih organa, kako bi se slučajevi porodičnog nasilja blagovremeno procesuirali i spriječile neželjene posljedice.

Tužiteljke su istovremeno sugerisale da se žrtve porodičnog nasilja edukuju o svim zakonom predviđenim mogućnostima koje imaju na raspolaganju.

Tužiteljke su podržale inicijativu predstavnica nevladinog sektora da se organizuje i zajednički sastanak sa predstavnicima policije.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5