Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Održan Forum ljudskih prava

Na konferenciji, koja nosi naziv ” Ljudska prava LGBTQ+ osoba i rodna ravnopravnost” održana su dva panela:
“Strateški okvir za unapređenje rodne ravnopravnosti i prava LGBTIQ+ osoba – dokle smo stigli” i ” Zakon o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja”.

Stručnjaci, aktivisti i zagovornici razgovarali su o ključnim izazovima, pitanjima i rješenjima koja se tiču ove teme.

____________________________

Ovaj projekat je finansiran od strane Britanske ambasade u Podgorici, a realizuje se u partnerstvu Centra za ženska prav i Crnogorske LGBTIQ asocijacije Kvir Montenegro. @ukinmontenegro

Izvor: Kvir Montenegro