Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obuka za predstavnike Centra bezbijednosti Podgorica

Centar za ženska prava je 30. novembra organizovao obuku za predstavnike Centra bezbjednosti Podgorica o hitnom postupanju policije u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Predavanje je održala Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske a obuci je prisustvovalo 10 predstavnika Centra bezbjednosti.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5