Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

No(i)se in Fashion

Centar za ženska prava je, u sklopu svog kulturnog programa pokrenuo liniju dizajnerskih proizvoda – torbi, majica, šalova koji nastaju na kreativnim radionicama za šivenje i sito štampu, namijenjenih ženama i mladima sa iskustvom porodičnog nasilja.

Jedna tematska serija posvećena je likovima crnogorskih princeza iz dinastije Petrović Njegoš. Promovisanjem značaja koje su princeze iz dinastije Petrović imale u društvenom životu Crne Gore, posebno kada su u pitanju borba protiv siromaštva, unapređenje kulture i zdravstva i zalaganje za ravnopravan položaj žena u društvu, želimo da ukažemo na određene vrijednosti iz crnogorske istorije koje je dragocjeno njegovati i dan danas.

Za koordinaciju programa i dizajn proizvoda zadužena je slikarka Tanja Markuš.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5