Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nasilje u partnerskim odnosima

Koordinatorka servisa za podršku Centra za ženska prava Ana Jaredić govorila je za Novu M o nasilju u partnerskim odnosima.Ona je tom prilikom objasnila kako prepoznati da smo u vezi sa nasilnikom, te koji su prvi znaci nasilnog ponašanja.
”Kada osjećamo da neko ima potrebu da nam nametne kontrolu i moć, da kontroliše sve naše aspekte života onda vjerovatno imamo posla sa nasilnikom.”, zaključila je Jaredić.


Više u prilogu👇

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5