Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trening o integraciji načela rodne ravnopravnosti

Centar za ženska prava organizovao je 1. i 2. marta u Podgorici dvodnevni napredni trening o integraciji načela rodne ravnopravnosti (gender mainstreaming) koji je finansijski podržala švedska organizacija Kvinna till Kvinna.

Pored članova CŽP, trening su prošle i predstavnice organizacija iz regiona, Mreža žena Kosova, Reactor iz Makedonije i Prava za sve iz Bosne i Hercegovine.

Trening je održala program koordinatorka i istraživačica u Mreži žena Kosova, Nicole Farnsworth koja je tokom dva dana treninga predstavila najbolje prakse u integraciji načela rodne ravnopravnosti u IPA dokumentima kao i na raznim primjerima i vježbama omogućila polaznicima da steknu iskustvo kada je u pitanju gender mainstreaming.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5