Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: DA LI VJERUJEMO SISTEMU?

Jutros je za Boje Jutra TV Vijesti govorila naša Anita Stjepčević povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

“Ovaj dan dočekujemo bez zvanične strategije države za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, iako je prethodna davno istekla. Ovaj dan dočekujemo i sa ocjenom EK da rodno zasnovano nasilje ,a posebno porodično nasilje ostaje ozbiljan i uporan krivično-pravni, društveni i problem javnog zdravlja. Dočekujemo ga i sa ocjenom da u zemlji ne postoji sistemski odgovor i stvarna posvećenost institucija da zaštite žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja” .

Izjavu poslušajte na linku 👇