Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Međunarodna konferencija “Zaštita žrtava trgovine ljudima”

Predstavnice Centra za ženska prava učestvovale su 1. juna na Međunarodnoj konferenciji u Beogradu, “Zaštita žrtava trgovine ljudima – pristup zasnovan na pravima žrtava u praksi”, na kojoj su predstavili rezultate monitoringa stanja u oblasti trgovine ljudima u Crnoj Gori, analizu presuda u ovoj oblasti i rad na izmjenama i dopunama Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, koji uključuje osnivanje Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih djela nasilja.

O pravu žrtava na naknadu štete u Crnoj Gori i Fondu za naknadu štete čije uspostavljanje zagovara Centar za ženska prava, govorila je Ana Vuković, sudija Višeg suda u Podgorici i članica naše Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnog djela nasilja.

Analizu presuda za krivično djelo trgovina ljudima  predstavio je Vlado Dedović, pravni ekspert.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5