Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konstituisana je Radna grupa za Pregovaračko poglavlje 18: Statistika, u čijem radu će učestvovati i CŽP

Svojim članstvom, Centar za ženska prava je otvorio još jedan zagovarački kanal za unaprijedjenje rodne statistike, a kroz proces evropske integracije.

Naše učešće u radu Radne grupe i razgovori sa predstavnicama i predstavnicima institucija, informisaće zaključke buduće rodne analize zvanične statistike koju izradjujemo u okviru projekta “Broje li se žene u Crnoj Gori”, a finansijski podržava Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.