Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencije slučajeva nasilja u porodici

CŽP je učestvovao na 5. Konferenciji slučajeva nasilja u porodici u 2016. godini. Diskutovano je o slučajevima nasilja u porodici u kojima je Centar za ženska prava primijetio nepravilnosti u postupanju policije.

Policijski službenici su pozvani da iskazima žrtava pristupaju s punim povjerenjem,da vrše procjenu rizika, da reaguju hitno i da imaju proaktivniji pristup u kontaktiranju nadležnih organa i institucija. Preporučeno je da se osnaži komunikacija sa Centrom za socijalni rad, a posebno da se profesionalna pažnja službenika fokusira prema licima sa istorijom nasilja. Zaključke i preporuke Savjet je usvojio na osnovu brojnih pritužbi i inicijativa nevladine organizacije Centar za ženska prava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5