Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama, Beč

Predstavnica Centra za ženska prava, Maja Raičević, učestvuje u uvodnom panelu konferencije o borbi protiv nasilja nad ženama koju organizuje OSCE , na kojoj će biti predstavljeno prvo uporedivo reprezentativno istraživanje o nasilju nad ženama sprovedeno u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Konferencija okuplja visoke predstavnike/ce vlada , EU, UNa, stručnjake/inje i predstavnike/ce civilnog društva kako bi razmijenila glavne rezultate istraživanja i dogovorila sljedeće korake u borbi protiv nasilja nad ženama.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5