Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencija o nasilju u porodici i rizicima po djecu

NVO Centar za ženska prava je, uz podršku UNICEF-a, Evropske unije i Fondacije Petrović Njegoš, u okviru kampanje Zaustavimo nasilje, koju su pokrenuli UNICEF i Vlada Crne Gore, organizovala konferenciju „Nasilje u porodici i rizici po djecu – prema sveobuhvatnom rješenju“.

Na koferenciji su govorili renomirani međunarodni eksperti i ekspertkinje, među kojima i g. Landi Bankroft, specijalista za porodične odnose sa 25 godina iskustva u radu sa nasilnim muškarcima i njihovim porodicama, koji je radio i kao klinički supervizor, evaluator za starateljstvo, istražitelj zlostavljanja dece i sudski vještak. Autor je pet knjiga u ovoj oblasti, uključujući i američki bestseler o porodičnom nasilju “Zašto on to radi” i koautor knjige “Nasilnik kao roditelj”, koja je dobila nacionalnu nagradu.

O porodičnom nasilju i rizicima po djecu govorila je dr Lin Harn, koja predaje i istražuje pitanja nasilja nad ženama i djecom u Velikoj Britaniji, a radila je kao docentkinja na studijama politike i kriminalistike na univerzitetima u Sanderlendu i Roehamptonu i kao naučna saradnica na Univerzitetu u Bristolu.

O pravnim aspektima zaštite djece od nasilja govorila je i gđa Branka Žigante Živković, sudija Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koja više od 15 godina radi u Odjelu javne sigurnosti i javnog reda i mira na sprovođenju sudskih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Cilj konferencije je da unaprijedi zašitu djece i podršku nenasilnom roditelju/staratelju, kroz unaprjeđenje znanja profesionalaca/ki o rizicima i najboljim načinima zaštite djece koja su izložena nasilju u porodičnom okruženju, sa fokusom na period nakon razvoda braka ili prekida partnerskih odnosa roditelja, koji se u praksi pokazao kao izuzetno rizičan.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5