Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kampanja “Step up!”

Centar za ženska prava prisustvovao je okupljanju ženskih organizacija u okviru mreže WAVE – Žene Evrope protiv nasilja, koje su u maju pokrenule kampanju „Step up! – Istupi!“, tokom koje će naredne dvije godine promovisati prava žena žrtava nasilja i njihove djece u cilju kvalitetnije podrške i zaštite. Predstavnica Centra za ženska prava, Ana Jaredić ukazala je na činjenicu da u Crnoj Gori postoji više organizacija koje se bave ženskim pravima i da svaka ima značajan broj žena žrtava nasilja, ocjenjujući da je to pokazatelj da treba što više raditi na servisima koji pružaju podršku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5