Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jačanje regionalne mreže

Izvršna direktorica CŽP prisustvovala je 21-22.marta konferenciji “Jačanje regionalne mreže braniteljka/ki ljudskih prava Zapadnog Balkana, Istočne Evrope i Turske” u Briselu.  Uvodnu riječ su imali g. Omer Fisher, šef odjeljenja za ljudska prava OSCE/ODIHR i Pietro Ducci.

Ciljevi konferencije: Predstaviti braniteljima ljudskih prava međunarodne i regionalne mehanizme i alate u vezi sa zaštitom (uključujući i one koje obezbjeđuje EU i OEBS); Obezbijediti više mogućnosti za umrežavanje i razmjenu iskustava o efektivnim načinima za suočavanje sa izazovima na lokalnom i međunarodnom nivou; Poboljšati interakciju branitelja ljudskih prava sa evropskim institucijama i Evropskim parlamentom; Osnažiti vidljivost i glas branitelja ljudskih prava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5