Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izjava za TV Vijesti o diskriminaciji žena na radnim mjestima

Psihološkinja Centra za ženska prava, Ana Jaredić govorila je za televiziju Vijesti o diskriminaciji žena na radnim mjestima. Istakla je da su žene najviše ugrožene kada je riječ o nasilju u porodici, a kršenje radnih i mnogih drugih prava i dalje se rijetko prijavljuje.

Više o intervjuu i video snimak dostupni su na sledećem linku: http://www.vijesti.me/vijesti/kad-ste-bolesni-i-u-problemu-niko-vas-ne-vidi-884754

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5