Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Intervju Ane Jaredić povodom grupnog nasilja prema homoseksualcima

Psihološkinja Centra za ženska prava, Ana Jaredić dala je intervju za portal Analitika na temu grupnog nasilja prema homoseksualcima. Komentarišući napad na izvršnog direktora NVO “LGBT Forum Progres” Stevana Milivojevića, kazala je da u crnogorskom društvu „koje ima visok stepen tolerancije na nasilje, a istovremeno veliku odbojnost prema seksualnoj različitosti, manjina koja “krši” rodne norme od strane mladih muškaraca se percipira kao pogodno sredstvo da se pokaže muškost, dokaže svoja heteroseksualnost i dobije podrška okoline“. Intervju je dostupan na sledećem linku: http://portalanalitika.me/clanak/215305/jaredic-grupnim-napadima-se-pokazuje-predanost-heteroseksualnoj-muzevnosti

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5