Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inicijativa da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici

Predstavnici 14 nevladinih organizacija i građanske aktivistkinje, Jovana Marović i Dina Bajramspahić, uputile su danas premijeru Vlade, Milojku Spajiću, inicijativu da Crna Gora sponzoriše Rezoluciju UN o genocide u Srebrenici.

Pismo koje smo uputili premijeru Vlade, Milojku Spajiću, možete pročitati na linku:

Pozvali smo i druge da podrže i prikupljanje dodatne podrške je u toku.

Jovana Marović, Savjetodavna grupa „Balkan u Evropi“ (BiEPAG)

Dina Bajramspahić, građanska aktivistkinja

Tea Gorjanc Prelević, Akcija za ljudska prava

Miloš Marković, Aktivna zona

Daliborka Uljarević, Centar za građansko obrazovanje

Ljupka Kovačević, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA

Maja Raičević, Centar za ženska prava

Milka Tadić Mijović, Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore

Milica Kovačević, Centar za demokratsku tranziciju

Zorana Marković, Centar za razvoj nevladinih organizacija

Velija Murić, Crnogorski komitet pravnika za ljudska prava

Olivera Nikolić, Institut za medije

Ivana Vujović, Juventas

Aida Perović, Prima

Jovan Ulićević, Spektra

Demir Ličina, Udruženje „Štrpci – Protiv zaborava“