Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Humanitarni bazar

“Centar za ženska prava” i Fondacija Petrović Njegoš organizovali su humanitarni bazar u prostoru “Delta City”. Majice sa likovima crnogorskih princeza koje je dizajnirala Tanja Markuš predstavljene na bazaru.

Cilj bazara je promocija lika i djela crnogorskih princeza, čiji humanistički angažmani i emancipatorsko djelovanje na crnogorsko društvo nisu u dovoljnoj mjeri poznati široj javnosti, kao i promovisanje borbe protiv rodne diskriminacija i nasilja nad ženama.

Prihod od donacija biće reinvestiran u stvaranje fonda za hitnu materijalnu podršku žrtvama porodičnog nasilja.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5