Skip to content Skip to footer

Feministička škola 2016

U Podgorici je održano uvodno predavanje u okviru projekta „Feministička škola 2016“ koji realizuje Centar za žensko i mirovno obrazovanje „Anima“ iz Kotora u saradnji sa Centrom za ženska prava.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

Our biggest stories delivered
to your inbox