Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP učestvovao na online događaju Koalicije za suzbijanje rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada na zapadnom Balkanu

30. maja organizovan je online događaj Koalicije za suzbijanje rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada na zapadnom Balkanu na kojemu je predstavljen izvještaj „Rodno-zasnovana diskriminacija u oblasti rada na Zapadnom Balkanu.“

Izvještaj su izradili Mreža žena Kosova (Kosovo Women’s Network) , Reactor – Istraživanje na djelu u Sjevernoj Makedoniji (Reactor – Research in Action), Centar Rodne alijanse za razvoj u Albaniji (Gender Alliance for Development Centre), Helsinški parlament građana Banja Luka u Bosni i Hercegovini (Helsinki Citizens’ Assembly Banja Luka), Centar za ženska prava u Crnoj Gori (Women’s Rights Center) i Kancelarija Kvinna till Kvinna fondacije u Srbiji (Kvinna till Kvinna Foundation).

Na događaju su govorili: Nicole Farnsworth, direktorica programa i glavna istraživačica, MŽK; Olga Martin Gonzalez, asistent za politike rodne ravnopravnosti, Generalni direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), Evropska komisija, David JJ Ryan, koautor; Vaska Leshoska, istraživačica, Reactor-Research in Action; Endrita Banjska, koautorka, MŽK; Robert Gajda, Komesar za zaštitu od diskriminacije, Albanija; Silvija Kostovska, pravna savjetnica, Udruženje Glasen Tekstilec, Sjeverna Makedonija, Tanja Miščević, zamjenica generalnog sekretara za Evropski zapadni Balkan, Savjet za regionalnu saradnju.

Koalicioni partneri učestvovali su u otvorenoj diskusiji, odgovarajući na pitanja publike, uključujući Mirelu Arqimandriti, izvršnu direktoricu, Centar za rodnu alijansu za razvoj; Svjetlanu Ramić Marković, koordinatorku projekta, Helsinški parlament građana – Banja Luka; Adelinu Tershani, koordinatorku projekta, MŽK; Maju Raičević, izvršnu direktoricu, Centar za ženska prava; i Sofiju Vrbaski, koordinatorku projekta, Kvinna till Kvinna fondacija.

________________________

Projekat je finansirala Evropska komisija a ko-finansirala Švedska agencija za razvojnu saradnju (SIDA).