Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP u njemačkom parlamentu, razgovarale/i smo članovima/članicama Odbora za evropske poslove

Prošle nedelje smo bile u njemačkom parlamentu i razgovarale sa članovima/članicama Odbora za evropske poslove. Predstavile smo položaj žena na Zapadnom Balkanu i tražile inkluzivniji proces pristupanja EU.