Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP i HRA obilježile su međunarodni dan podrške žrtvama torture obukom za pružaoce specijalizovane besplatne pravne pomoći žrtvama torture i rodno zasnovanog nasilja

Međunarodni dan podrške žrtvama torture HRA @akcijazaljudskaprava i CŽP obilježile su obukom za pružaoce specijalizovane besplatne pravne pomoći žrtvama torture i rodno zasnovanog nasilja.

Cilj je ojačati pravnu podršku žrtvama sticanjem znanja o intervjuisanju zasnovanom na razumijevanju traume i potreba ranjivih žrtava.

Učesnicima je predstavljen standard djelotvorne istrage, kao i alati za dokumentovanje torture i rodno zasnovanog nasilja, koji su neophodni za ‘izgradnju’ slučaja i upravljanje predmetima. Govorilo se i o principima povjerljivosti i poštovanja privatnosti da bi se obezbijedila sigurnost žrtava.

Program su vodili eksperti Nikola Kovačević, pravnik, član CPT, Maja Raičević, izvršna direktorica CŽP i Ana Jaredić, psihološkinja u CŽP.

________________

Obuka je realizovana u okviru projekta “Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti”, koji finansijski podržava Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.