Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje

Period realizacije: 1. December 2019 – 30. November 2022. Donator: Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) Partneri: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women…

Read More

Aktivistički hub

Osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena Centar za ženska prava već pet godina gradi saradnju sa nevladinim organizacijama koje zastupaju  prava žena kroz zajedničke projekte i inicijative, ali i sopstvene kapacitete u zastupanju prava žena. Cilj projekta je jačanje  društvenog aktivizma…

Read More

CEDAW konvencija

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u decembru 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena. Kao međunarodni ugovor stupila je na snagu u septembru1981. godine, nakon što ju je ratifikovalo…

Read More