Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP uputio dopis VDT-u kako bi se informisao o predmetu po prijavi porodičnog nasilja protiv državnog tužioca Vukasa Radonjića

Ovaj predmet zahtjeva posebnu pažnju i transparentost u postupanju, pogotovo sa aspekta povjerenja u rad institucija.

Skrećemo pažnju na nedosljednu i selektivnu primjenu Uputstva za postupanje u slučajevima nasilja u porodici i porodičnoj zajednici.

Tražimo da nas VDT informiše o daljim mjerama.