Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP prisustvovao 23. Sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost

Danas je održana 23. Sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost na kojoj je ispred Centar za ženska prava / Women’s Rights Center prisustvovala Maja Raičević.

Na sjednici se razgovaralo o Primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i analizi postojećeg stanja.

Iznijeti su podaci o broju prekršajnih i broju krivičnih predmeta i podaci o kaznama za djela nasilja u porodici u protekle tri godine.

Poražavajući su podaci o blagoj kaznenoj politici koja rezultira činjenicom da se žrtve nasilja nerado obraćaju nadležnim organima i institucijama.

Zapanjujuće je da je skoro četvrtina prekršajnih i krivičnih postupaka okončana oslobađajućom odlukom nadležnog suda, a da je u više od 30% slučajeva, izrečena novčana kazna.

Zaključeno je da, i pored postojanja zakonodavnog okvira i relativno ažurnog rada nadležnih sudova, u smislu trajanja postupka, žrtve nasilja u porodici nemaju adekvatnu zaštitu i ne osjećaju se sigurno.

Saopšteno je da zaštitne mjere, koje se tiču zaštite od nasilja, nijesu primjenjivane adekvatno jer je njihov procenat nizak, a žrtve nasilja su stavljene u poziciju da i ubuduće kontaktiraju sa nasilnikom.

Naše izlaganje u cijelosti možete poslušati na linku 👇