Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP oštro osuđuje fizički napad na načelnicu područne jedinice MUP-a u Podgorici i njene koleginice

Centar za ženska prava oštro osuđuje fizički napad na načelnicu područne jedinice MUP-a u Podgorici i njene koleginice, koji se dogodio dok su se nalazile na radnom mjestu, a koji je, prema medijskim navodima, počinio njihov kolega, službenik MUP-a, Emir Kuč (37).

Pozdravljamo reakciju osnovnog državnog tužioca u Podgorici, po čijem je nalogu napadač lišen slobode i koji mu je na teret stavio krivično djelo Zlostavljanje. No s’ obzirom da su sve žrtve napada žene, pozivamo tužilaštvo da podrobno istraži da li je napadač bio motivisan rodno zasnovanom i/ili drugom diskriminacijom i mržnjom prema ženama (čl. 42 a KZCG) i da u skladu s nalazima istrage, procijeni da li je u postupanju Emira Kuča bilo elemenata i drugih krivičnih djela.

Pozivamo i Ministarstvo unutrašnjih poslova da preduzme zakonske mjere protiv svog zaposlenog koji je ugrozio bezbjednost i zdravlje svojih koleginica dok su obavljale službu u instituciji koja je najpozvanija da štiti bezbjednost građanki i građana.

Pozivamo MUP i da zauzme jasan stav da nasilnicima nema mjesta u toj instituciji.