Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CŽP održao predavanje: Antifašističko nasljeđe u umjetničkom radu “Die Schlichtung”

U okviru Antifašističkih dana na Cetinju, naša Tanja Markuš održala je predavanje pod nazivom: Tanja Markuš: Antifašističko nasljeđe u umjetničkom radu “Die Schlichtung”.

Ideja ovog rada zasnovana je na životnom djelu Tanje Markus, ukrajinske heroine iz Drugog svjetskog rata koja je dolazak prvih nacističkih trupa u Kijev 1941. dočekala granatama skrivenim u buketu cvijeća, nastavljajući sa diverzantskim akcijama sve do svoje smrti u zatvoru Gestapoa 1943. godine.

“Die Schlichtung” je maksima njenog otpora artikulisana kao umjetnička forma – konceptualni prostor koji djeluje unutar dinamike performativnog i slikarskog čina kroz upotrebu simboličkih objekata, jezika i identiteta autorke koji evocira inspirativni istorijski identitet.

U nastavku pogledajte cijeli video: 👇