icon icon
CG | EN
icon

Podaci o organizaciji Centar za Ženska prava

image

Nevladino udruženje “Centar za ženska prava” (CŽP), sa sjedištem u Podgorici, osnovano je 3.05.2012. Nastalo je na osnovu dugogodišnjeg iskustva osnivačica u pružanju podrške žrtvama kršenja ženskih ljudskih prava i porodičnog nasilja.

Osnovni ciljevi osnivanja i djelovanja su:

  • Promocija i zaštita ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti
  • Osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u porodici/partnersko nasilje kroz savjetodavnu, psihološku, pravnu pomoć
  • Povezivanje i saradnja sa drugim organizacijama/institucijama koje se bave zaštitom i promocijom ženskih ljudskih prava.

Ciljevi udruženja se realizuju kroz 3 programa:

1. Program javnog zastupanja i praćenja implementacije politika u oblasti rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava

2. Program podrške za žene koje su pretrpjele porodično nasilje:
- Inicijalno savjetovanje i podrška povjerljivog lica;
- Besplatna pravna pomoć i pravno zastupanje;
- Psihološko savjetovanje.

3. Program za kulturu
Promocija ženskog stvaralaštva i ekonomsko osnaživanje klijentkinja kroz učešće u kreativnim radionicama.

icon
icon
icon
icon