icon icon
CG | EN
icon

Ciklus nasilja Centar za Ženska prava

image

Porodično zlostavljanje odvija se po ustaljenoj šemi ili ciklusu nasilja.

Izvinjenja i nježni gestovi koji se javljaju između epizoda zlostavljanja mogu vaš odlazak učiniti teškim. Može vas ubijediti da ste jedina osoba koja mu može pomoći, da će stvari ovog puta biti drugačije, i da vas iskreno voli. Ipak, opasnosti koje sa sobom nosi ostajanje u takvoj vezi su stvarne. 

icon
icon
icon
icon