Skip to content Skip to footer
EN – Podrška ženama i djeci koji trpe nasilje tokom COVID-19 pandemije
Donator: Britanska ambasada Trajanje projekta: Maj - jun 2020 Cilj projekta je pružanje pomoći ženama koje trpe nasilje i koje su zatvorene u svojim domaćinstvima sa nasilnim partnerima ili drugim članovima porodice, sa smanjenim mogućnostima prijavljivanja nasilja i traženja pomoći i zaštite,…