Skip to content Skip to footer

Radni tim

Maja Raičević, izvršna direktorica

Ana Jaredić, psihološkinja, koordinatorka Programa podrške osobama koje su pretrpjele porodično nasilje

Tanja Markuš, koordinatorka programa za kulturu

Dijana Veljić, socijalna radnica

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5