icon icon
CG | EN
icon

Saopštenja Centar za Ženska prava

image
Saopštenja

Kampanja protiv prenatalnog odabira pola

icon 17.11.2017
Podijeli:

Živimo u zemlji koja više vrednuje dječake nego djevojčice.

Zbog toga se Crna Gora suočava sa velikim društvenim problemom prenatalnog odabira pola, koji je već ozbiljno narušio prirodni odnos novorođenih dječaka i djevojčica.Tako se prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore na109 dječaka u posljednjih dvadeset godina u prosjekugodišnje rađa samo 100 djevojčica. Samo u 2009. godini, rodilo se 113 dječaka, u odnosu na 100 djevojčica. U CrnojGori već sada nedostaje tri hiljade žena u reproduktivnoj dobi, a projekcije su da će za manje od 20 godina, u Crnoj Gori biti8.000 žena manje nego što će biti muškaraca.

Ovakvo stanje, po nalazima Populacionog fonda Ujedinjenihnacija iz 2012. godine, Crnu Goru , uz Albaniju, Azerbejdžani Jermeniju, svrstava u sam vrh na listi zemalja sa najvećimdisbalansom među djecom muškog i ženskog pola.

Korijen ovog problema leži u crnogorskoj patrijarhalnojtradiciji koja preferira “muškog nasljednika”, zbog koje našedjevojčice nemaju jednako pravo da budu rođene u odnosu nadječake. Riječ je u duboko ukorijenjenoj diskriminaciji kojapočinje prije rođenja, a manifestuje se kroz neravnopravanpoložaj djevojčica i žena u svim oblastima života. Poslediceovog problema nijesu samo demografske- one mogu imatiozbiljne društvene implikacije, kao što su porast nasilja, organizovanog kriminala, konflikata.

U želji da naše društvo učini boljim i za naše djevojčice i za naše dječake , NVO Centar za ženska prava je u saradnji sa agencijom McCann pokrenuo volontersku kampanju #Neželjena kojom pozivaju građane i nadležne institucije da reaguju na ovako ozbiljan problem, da mijenaju patrijarhalne stavove o ženama i muškarcima, kao i da potpišu peticiju čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe ranih prenatalnih testova u svrhu selektivnih prekida trudnoće.

Ova inicijativa je usmjerena isključivo na problem selektivnih abortusa kao drastičnog primjera rodne diskriminacije, uz puno poštovanja reproduktivnih, zakonom garantovanih prava žena.

Centar za ženska prava će u ponedjeljak 20. novembra u 11:00, u Univerzitetskom parku , na platou kodspomenika Svetom Petru Cetinjskom u Podgorici, održatikonferenciju za medije na kojoj će govoriti o ovom problemu i samoj kampanji.

Pozivamo predstavnike medija i zainteresovanu javnost da dođu na konferenciju za medije i pomognu nam u ovoj volonterskoj akciji koja je od velikog društvenog značaja za Crnu Goru i njenu budućnost.

NVO „Centar za ženska prava“