icon icon
CG | EN
icon

Projekti Centar za Ženska prava

image
Projekti

Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja

icon 26.03.2018
Podijeli:

NVO "Centar za ženska prava", u saradnji sa NVO "Mreža žena Kosova", koja je i nosilac projekta, finansiranog od strane Evropske komisije, učestvuje u projektu "Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskiminacije i jačanje ženskih radnih prava" u Crnoj Gori. Opšti cilj ovog projekta je osnaživanje različitih organizacija civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi da efektivno smatraju nadležne institucije odgovornim za sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva u vezi sa ženskim radnim pravima. Realizacija projekta je otpočela u martu 2018. a završava se u januaru 2022. godine.