icon icon
CG | EN
icon

Projekti Centar za Ženska prava

image
Projekti

Ženski aktivistički hub – osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena

icon 09.01.2019
Podijeli:

Ovim projektom „Centar za ženska prava“ želi da  omogući mladim  ženama prostor za  sticanje  i  razmjenu znanja u oblasti političkih, ekonomsko-socijalnih i kulturnih prava žena, za uspostavljanje saradnje i solidarnosti  u oblasti ženskog aktivizma i umjetnosti, kao i za njihovo  direktno  učešće u kreiranju i realizaciji aktivističkih sadržaja kroz niz aktivnosti koje uključuju teorijske i kreativne radionice.

Projekat predviđa realizovanje „Male škole kršenja patrijarhata“ - koja podrazumijeva organizovanje obuke na temu političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena, istorijata ženskog pokreta u Crnoj Gori i rodno zasnovanog nasilja nad ženama, bubnjarske radionice „Bit protesta“  koja ima za za cilj pripremu muzičkog programa povodon stogodišnjice obilježavanja 8. marta u Crnoj Gori i “Kratkog kursa (u)kidanja patrijarhata” koji podrazumijeva obuku iz oblasti dizajna i feminističkog aktivizma.

Projekat se realizuje uz podršku Fonda za aktivno građanstvo, kroz program Za jači glas organizacija građanskog društva, a uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici.