icon icon
CG | EN
icon

Aktuelnosti Centar za Ženska prava

image
Aktuelnosti

Uručenje potvrda polaznicama Male škole kršenja patrijarhata

icon 01.03.2019
Podijeli:

Centar za ženska prava je osnažio 25 polaznika i polaznica, da budu nosioci promjena u pogledu ženskih ljudskih prava i bitni činioci u transformaciji crnogorskog društva, poručeno je na uručivanju potvrda o učešću u „Maloj školi kršenja patrijarhata“.

Izvršna direktorica Centra za ženska prava, Maja Raičević, navela je da je cilj organizovanja “Male škole kršenja patrijarhata“, bio nadoknađivanje istorije ženskog pokreta, čiji je značaj izostavljen iz formalnog obrazovanja.

„Htjeli smo da bar donekle nadoknadimo ono čega tako malo ima u našim udžbenicima, istorijskim čitankama, obrazovnim programima, a to je ona strana istorije koja ostaje zanemarena, a strahovito je važna. U pitanju je istorija ženskog pokreta, aktivizma i onih ideja koje su nam danas omogućile da uživamo ova prava“, istakla je Raičević.

Ona je pojasnila da su polaznici i polaznice, tokom četiri modula, upoznati sa istorijom ženskog udruživanja, temama od značaja za položaj žena i funkcionisanjem međunarodnih mehanizmima koji predstavljaju garanciju  ljudskih prava.

Raičević je kazala da je iskazano veliko interesovanje za „Malu školu kršenja patrijarhata“ i da se, nakon objave javnog poziva, prijavilo 36 učesnika i učesnica.

Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, ocijenila je da stereotipi i ostaci patrijarhalnog društva predstavljaju prepreku daljem razvoju ženskih prava i da je bitno da svi ljudi prepoznaju značaj tih prava i poštuju jedni druge, jer takav pristup preobražava društvo.

„Suštinski programi, kao što je ovaj, imaju moć da transformišu društvo i zato mi je drago što su se polaznici i polaznice volonterski odlučili da pohađaju ovaj program. Svi vi, koji ste se dobrovoljno opredijelili da odvojite svoje vrijeme da pohađate i završite ovu Školu, nosioci ste promjena u ovom društvu i zato je ambasada ponosna što je podržala jedan ovakav projekat“, kazala je Rajzing Rajnke.

Ona je istakla da je zalaganje, kakvo predstavlja “Mala škola kršenja patrijarhata”, kao i zalaganje muškaraca i žena koji su na  liderskim pozicijama  izuzetno značajno, kako bi se ostvario napredak u pogledu ljudskih prava.

„Sjedinjene Američke Države postigle su mnogo u pogledu ljudskih prava, kao i ostvarivanja prava žena i situacija se umnogome promijenila u odnosu na period kada sam ja bila mlada. Crna Gora je ostvarila značajan napredak na tom putu, a polaznici ove Škole su upravo ljudi koji stvaraju bolje uslove za budućnost“, poručila je Rajzing Rajnke.

Ona je čestitala polaznicama i polaznicima uspješan završetak, poručujući da ljudi poput njih doprinose tranformaciji crnogorskog društva.

Izvršna direktorka Fonda za aktivno građanstvo, Anica Maja Boljević, rekla je da projekat "Žensko udruživanje- faktor procesa emancipacije žena u Crnoj Gori", u okviru kojeg je organizovana „Mala škola kršenja patrijarhata“ predstavlja osnaživanje aktivizma mladih žena.

 

„Ovo je prvi put da imamo sporazum o saradnji sa Američkom ambasadom i da mi sa njima, upravljamo programom dodjele sredstava našim organizacijama čiji rad pratimo svakodnevno“, kazala je Boljević.

Ona je istakla da će taj Fond nastaviti da podržava efikasne inicijative, kao što je projekat Centra za prava žena.

„Ključna riječ za nas, i uvijek će biti, jeste aktivizam. Aktivan građanin ili građanka je, po našem stavu, srce demokratije. Ukoliko ti je stalo, ako si aktivan, onda si u stanju i da nešto promijeniš“, poručila je Boljević.

“Mala škola kršenja patrijarhata” sprovedena je u četiri modula, a tema prvog je bila "Žensko udruživanje- faktor procesa emancipacije žena u Crnoj Gori". Predavanje je održala dr Ervina Dabižinović iz nevladine organizacije "Anima" iz Kotora. Drugi modul održan je 7. februara na temu "Rodno zasnovano nasilje nad ženama i nasilje u porodici", a predavačice su bile Maja Raičević i Ana Jaredić iz Centra za ženska prava. Predavačica na trećoj radionici održanoj 14. februara, na temu “Žena kao subjekt feminizma”, bila je mr Paula Petričević, dok je u drugom dijelu modula Milica Šaranović govorila o seksualnoj objektifikaciji žena. Poslednje predavanje na temu političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena i mehanizama za zaštitu ljudskih prava žena, održala je Maja Raičević, dok je Ljupka Kovačević govorila o protestima žena korisnica naknada za troje i više djece i Ženskom sudu.

„Mala škola kršenja patrijarhata" je prva u nizu aktivnosti projekta "Ženski aktivistički hub – osnaživanje građanskog aktivizma mladih žena", koji sprovodi Centar za ženska prava, a koji su finansijski podržali Fond za aktivno građanstvo i Ambasada SAD u Crnoj Gori.