icon icon
CG | EN
icon

Aktuelnosti Centar za Ženska prava

image
Aktuelnosti

Oktrugli sto “Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja u CG”

icon 23.06.2016
Podijeli:

Okrugli sto „Ostvarivanje prava na naknadu štete žrtava krivičnih djela nasilja u Crnoj Gori - Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja” koji je organizovao Centar za ženska prava, u okviru regionalnog projekta Balkans Act (Against Crime of Trafficking) Now! u partnerstvu sa organizacijama iz Srbije, BiH, Makedonije, Holandije i Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije i švedske organizacije “Kvinna till Kvinna”.

Okruglom stolu su prisustvovali šef Delegacije Evropske unije Mitja Drobnič, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kao i predstavnici raznih institucija i nevladinih organizacija.

Na Okruglom stolu su predstavljeni:

Predlog izmjena i dopuna Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja kojima je predviđeno uspostavljanje Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih djela nasilja.

Predlog je sačinila Radna grupa čiji su članovi i članice bili predstavnici/e Vrhovnog suda Crne Gore, Višeg suda u Podgorici, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Vrhovnog državnog tužilaštva i NVO Centar za ženska prava.

Studija izvodljivosti osnivanja fonda za naknadu štete žrtvama nasilja koja sadrži analizu mogućih izvora finansiranja Fonda koji ne zahtijevaju alokacije iz državnog budžeta.