icon icon
CG | EN
icon

Aktuelnosti Centar za Ženska prava

image
Aktuelnosti

Neželjena, kampanja protiv prenatalnog odabira pola

icon 10.11.2017
Podijeli:

Neželjena – kampanja protiv prenatalnog odabira pola

Živimo u zemlji koja više vrednuje dječake nego djevojčice.

Zbog toga se Crna Gora suočava sa velikim društvenim problemom prenatalnog odabira pola, koji je već ozbiljno narušio prirodni odnos novorođenih dječaka i djevojčica.Tako se prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore na109 dječaka u posljednjih dvadeset godina u prosjekugodišnje rađa samo 100 djevojčica. Samo u 2009. godini, rodilo se 113 dječaka, u odnosu na 100 djevojčica. U CrnojGori već sada nedostaje tri hiljade žena u reproduktivnoj dobi, a projekcije su da će za manje od 20 godina, u Crnoj Gori biti8.000 žena manje nego što će biti muškaraca.

Ovakvo stanje, po nalazima Populacionog fonda Ujedinjenihnacija iz 2012. godine, Crnu Goru , uz Albaniju, Azerbejdžani Jermeniju, svrstava u sam vrh na listi zemalja sa najvećimdisbalansom među djecom muškog i ženskog pola.

Korijen ovog problema leži u crnogorskoj patrijarhalnojtradiciji koja preferira “muškog nasljednika”, zbog koje našedjevojčice nemaju jednako pravo da budu rođene u odnosu nadječake. Riječ je u duboko ukorijenjenoj diskriminaciji kojapočinje prije rođenja, a manifestuje se kroz neravnopravanpoložaj djevojčica i žena u svim oblastima života. Poslediceovog problema nijesu samo demografske- one mogu imatiozbiljne društvene implikacije, kao što su porast nasilja, organizovanog kriminala, konflikata.

U želji da naše društvo učini boljim i za naše djevojčice i za naše dječake , NVO Centar za ženska prava je u saradnji sa agencijom McCann pokrenuo volontersku kampanju #Neželjena kojom pozivaju građane i nadležne institucije da reaguju na ovako ozbiljan problem, da mijenaju patrijarhalne stavove o ženama i muškarcima, kao i da potpišu peticiju čiji je cilj sprječavanje zloupotrebe ranih prenatalnih testova u svrhu selektivnih prekida trudnoće.

Ova inicijativa je usmjerena isključivo na problem selektivnih abortusa kao drastičnog primjera rodne diskriminacije, uz puno poštovanja reproduktivnih, zakonom garantovanih prava žena.